Futog dogodine dobija sportski kompleks

Radovi na izgradnji sportskog kompleksa u Futogu odvijaju se planiranom dinamikom i u skladu sa ugovornim obavezama. Kompleks u Futogu na najbolji način pokazuje odlučnu nameru Grada Novog Sada da građanima obezbedi što bolje uslove za bavljenje sportom i rekreacijom, a zahvaljujući mnogobrojnim propratnim sadržajima i prostor za igru i opuštanje. U prizemlju objekta nalaziće…