Aktivisti čistili Šodroš

Ekološki aktivisti, koji već nedelju dana borave na Šodrošu po akcijom “ČIŠĆENJE, PA KOTLIĆ – ŠODROŠ SURVIVOR KAMP”, oragnizovali su akciju čišćenja tog rukavca Dunava. Prikupljeno je na desetine džakova smeća, osim komunalnog otpada, aluminijumske i plastične ambalaže, oni su prikupili i veliku količinu građevinskog šuta,reklamnog materijala, kataloga, velikih trgovinskih lanaca koji su umesto u…