Aktivisti čistili Šodroš

Aktivisti čistili Šodroš

Ekološki aktivisti, koji već nedelju dana borave na Šodrošu po akcijom “ČIŠĆENJE, PA KOTLIĆ – ŠODROŠ SURVIVOR KAMP”, oragnizovali su akciju čišćenja tog rukavca Dunava.

288935188_749301686507609_3044355302435060879_n

Prikupljeno je na desetine džakova smeća, osim komunalnog otpada, aluminijumske i plastične ambalaže, oni su prikupili i veliku količinu građevinskog šuta,reklamnog materijala, kataloga, velikih trgovinskih lanaca koji su umesto u sandučićima građana završili u prirodi kraj Dunava.

Aktivisti zahtevaju da se radovi obustave i da se sačuva priroda na Šodrošu koji je, između ostalog, stanište retkih vrsta ptica.

288928954_749301549840956_6130227111170408197_n

Za neupućene, Šodroš je skriveni divlji kutak u dunavskom priobalju u kojem se nastanjuju autohtone divlje močvarne vrste sisara, ptica, gmizavaca, insekata… Oivičen je sa jedne strane poluostrvom Ribarac, načičkanim splavovima i drugim ugostiteljskim objektima, a sa druge naseljem Kamenjar.

289152248_749301639840947_2286126225235105593_n

Čišćenje je završeno kotlićem i druženjem.

Foto: Ekološki front Novi Sad