NOVE INTERAKTIVNE TEHNOLOGIJE VR/AR

NOVE INTERAKTIVNE TEHNOLOGIJE VR/AR

U prostorijama kongresnog Master Centra u Novom Sadu održana je prva međunarodnoa konferencija na temu novih interaktivnih tehnologija (Virtuelna Realnost i Augmentovana Realnost).
Mi smo popričali malo sa organizatorima o dogadjaju.800_4578
Kako se rodila ideja za ovakvu konferenciju?
Ideja je došla kada sam početkom ove godine posetip čuveni Laval Virtual najveću svetsku konferenciju i sajam novih interaktivnih tehnologija,Ideja je potekla inicijalno da dovedemo Laval u Novi Sad, međutim nakon razgovora sa kolegama odličili smo da napravino naš brend i da ovom gradu damo novu konferenciju koja će unaprediti celokupnu IT industriju u zemlji a i u regionu s obzirom da ovaj dogđaj se prvi put dešava u jugoistočnoj Evropi. Nastavićeno sa ovom idejom jer ne postoji ništa slično ovome, ovde smo okupili preko sto pedeset profesionalaca iz raznih indisturija imamo predavače iz mnogih zemalja tako da smo jako ponosni na ovaj prvi NS VIRTUAL.800_4734
Kakav značaj ima konferencija za Novi Sad?
Naš cilj je da ovom konferencijom u budućnosti edukujemo ljude,da edukujemo sve one kojima su interesantne nove interaktivne tehnologije. Primena je ogromna kao što smo imali da čujemo na predavanjima, i u budućnosti će eksponecialno rasti primena novih tehnologija kako u zemlji tako i u inostranstvu. Ovde u Srbiji postoje određeni nagoveštaji širenja tehnologija ali mi smo jos na niskom nivou ali u budćnosti planiramo da to bude razvijeno.800_4557
Šta možemo dalje da očekujemo od NS VUIRTAL?
Ideje nove postoje da NS VIRTAL od 2019. godine postane internacionalan u pravom smislu te reči gde ćemo u zemljama regiona predstaviti ideju a posle da idemo i šire. Ideje i planovi postoje ali ne bih mnogo otkrivao već nas pratite i budite uz nas.800_4421
Zlatan Osmanagić suvlasnik i glavni organizator NS VIRTUAL