Izložba “Eko-logična skulptura”: Umetnost i Nauka Kroz Oči Održive Kreacije

Izložba “Eko-logična skulptura”: Umetnost i Nauka Kroz Oči Održive Kreacije

Novi Sad, 29. februar 2024.

U umetnosti i nauci, susret kreativnosti i istraživanja često donosi neočekivane rezultate. Ova sinergija dolazi do izražaja u projektu “Eko-logična skulptura”, čije su impresivne kreacije predstavljene na istoimenoj izložbi. Ovaj projekat proizašao je iz plodne saradnje između Akademije umetnosti i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Inicijativa je proistekla iz dugogodišnje uspešne saradnje između Katedre za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta i Katedre za vajarstvo Akademije umetnosti. Specijalistički studiji Skulptura u terakoti postali su teren na kojem se spajaju težnje da se poboljšaju svojstva materijala terakote i prilagode za upotrebu u domenu skulpture.

Interdisciplinarna Saradnja – Temelj Budućnosti

Projekat Eko-logična skulptura ne samo da postavlja umetnost i nauku kao partnere, već istražuje mogućnosti upotrebe industrijskog otpada za stvaranje skulptura u terakoti. Kroz saradnju umetnika i naučnika, istraživana su svojstva crvenog mulja (toksičnog industrijskog otpada iz proizvodnje aluminijuma) i različitih vrsta lebdećeg pepela. Dodavanjem ovih materijala glini, stvorili su se novi likovni kvaliteti, posebno očigledni u bogatstvu teksture dela.

Učesnici projekta su:

Akademija umetnosti Novi Sad:

  • Dr. um. Mirjana Blagojev, vanredni profesor
  • MA Aleksandar Bunčić, vanredni profesor
  • Mr Ranko Dragić, docent 
  • Studenti III i IV godine Vajarstva: Laura Iličić, Nevena Stefanović, Mihailo Nenadović, Zoran Lazić, Dragutin Rajković

Tehnološki fakultet:

  • Prof. Dr Snežana Vučetić
  • Dr Bojan Miljević, viši stručni saradnik
  • Saradnici Msc. Vesna Miljić, Msc. Marija Kovač, Msc. Mihajlo Valuh
  • Studenti IV godine Inženjerstva materijala: Ksenija Ilić, Nina Jokić, Danilo Lazić, Nikolina Vujičić, Marija Paunović, Jelena Radojičić, Ivana Šašić

Podrška i Održivost

Projekat je dobio podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, ukazujući na važnost inovativnih inicijativa koje ne samo da obogaćuju kulturu, već i promovišu održivost u umetničkom stvaralaštvu.

Umetnički Doprinos i Naučne Implikacije

Izložba predstavlja radove profesora i studenata oba fakulteta, istražujući granice između umetnosti i nauke. Ovaj spoj tradicionalnih vajarskih tehnika i recikliranih materijala otvara vrata novim horizontima u stvaralačkom procesu.

“Projekat Eko-logična skulptura” ne samo da priča priču o ekološki osvešćenom pristupu stvaranju, već postavlja pitanja o budućnosti interdisciplinarnog istraživanja i stvaralaštva. Izložba je prilika da se zajednica upozna sa ovim inovativnim pristupom umetnosti i nauči kako održivost može biti inspiracija za izuzetna dela.