Otvoren je novi multimedijalni prostor – “Digitalni omladinski centar”

Otvoren je novi multimedijalni prostor – “Digitalni omladinski centar”

Digitalni omladinski centar, namenjen mladima uzrasta od 15 do 30 godina, uz podršku Grada Novog Sada, otvoren je kao nova integralna jedinica Gradske biblioteke u Ulici Vojvode Putnika br. 1.
Prostor od preko 300 metara kvadratnih obezbedio je Grad Novi Sad, kao i 13 miliona dinara za njegovo privođenje nameni.

Centar će biti mesto neformalne edukacije putem raznovrsnih seminara, radionica, jezičkih i računarskih kurseva i drugih aktivnosti koje podstiču i razvijaju individualnu kreativnost, veštine i talente. DOC se sastoji od računarske učionice, radionice, učionice sa interaktivnim displejem i multifunkcionalne sale.33846-00123

Ovaj projekat je od strateškog značaja za Grad Novi Sad, s obzirom na to da je posvećen mladima i da odgovara na izazove četvrte industrijske revolucije. Centar takođe zadovoljava zahteve savremenog neformalnog obrazovanja i tehničko-tehnološki je maksimalno opremljen. Dobra stvar je što će ovo mesto, osim što pruža obilje informacija i digitalizovanog materijala, podsticati na stavralaštvo, kreativnost i promociju mladih i onoga šta rade. Cilj nam je da mlade aktivno uključimo u društveni život, da im damo priliku da uče, da se razvijaju i da se predstave zajednici, da konzumiraju, ali i stvore kulturne i druge kreativne sadržaje, naglasio je Dalibor Rožić.

On je takođe rekao da će DOC doprineti proširivanju prostornih kapaciteta Gradske biblioteke, te da predstavlja još jedan pokazatelj da Grad strateški deluje na polju kulture.16 - biblioteka

Otvaramo kulturne stanice, radimo na decentralizaciji, ali i na formiranju jedinstvenog kulturno-kreativnog polisa u tzv. Kineskoj četvrti, istakao je Rožić.

Prema rečima direktora Gradske Biblioteke Dragana Kojića, u saradnji sa organizacijama za mlade, učeničkim i studentskim parlamentima, Centar će organizovati raznovrsne aktivnosti u cilju razvijanja interesovanja i talenata mladih, kao i njihovog profesionalnog usavršavanja. Kako je objasnio, oni će imati priliku da se upoznaju sa tehnikama akademskog pisanja, da razvijaju emotivnu pismenost i kritičko mišljenje putem filozofskih i psiholoških radionica, te da pohađaju besplatne kurseve programiranja i popularnih softverskih paketa.