Dodela nagrade “Ivan Radenković” za 2022. godinu

Dodela nagrade “Ivan Radenković” za 2022. godinu

Nagrada za društveno-kritički angažman koja nosi naziv po filozofu Ivanu Radenkoviću (1977-2018.) ove godine će biti uručena Ani Đurić Konstrakti.

Komisija u sastavu Alpar Lošonc, Andrea Jovanović, Dejan Marković, Maja Solar, Miloš Baković Jadžić, Robert Kasumović, Saša Hrnjez i Vladan Jeremić odlučila je da nagradu dodeli Konstrakti za osmišljavanje i izvođenje muzičkog koncepta „Triptih“.

Komisija smatra da je „Triptih“ kritički dotakao neke od suštinskih problema savremenog života u neoliberalizmu, a pre svega doveo u pitanje individualističko-produktivističku logiku koja promoviše self-care. Prepoznajući da je okvir individualizacije neadekvatan za brigu o zdravlju, ali i brigu o ljudskim životima uopšte, „Triptih‟ se pita šta je sa institucionalnim uslovima brige o zdravlju, čime staje na liniju odbrane prava na javnu zdravstvenu zaštitu. Konstrakta podseća ‒ umetničkim sredstvima i na umetnički način ‒ kako se valja boriti za collective-care (kolektivnu brigu), a to je upravo ona borba koju podržava nagrada „Ivan Radenković‟.

Prerani odlazak Ivana Radenkovića stoji takođe kao primer opšte društvene ugroženosti sa kojom moraju da se bore mnogi nevidljivi umetnici i stvaraoci.

Ivan Radenković je bio filozof, politički aktivista, levičar, dugogodišnji član kolektiva “Gerusija” i Foruma Roma Srbije.