Emocije menjaju rad mozga: Feministički pristup neurobiologiji traume silovanja

Emocije menjaju rad mozga: Feministički pristup neurobiologiji traume silovanja

Omladinski centar CK13 poziva na promociju knjige Lepe Mlađenović “Emocije menjaju rad mozga: Feministički pristup neurobiologiji traume silovanja” i razgovor o ženskoj solidarnosti kao putu i načinu isceljenja od trauma patrijarhalnog nasilja.

Učesnice razgovora su:

Branka Blizanac, studentkinja istorije, aktivistkinja feminističkog kolektiva Ženska solidarnost;

Ivana Perić, psihoterapeutkinja, SOS Ženski centar Novi Sad;

Janja Beč Neumann, sociološkinja, istraživačica genocida, autorka i priređivačica knjiga protiv rata;

Jelena Riznić, sociološkinja, aktivistkinja feminističkog kolektiva Ženska solidarnost;

Lepa Mlađenović, autorka knjige, feministička konsultantkinja, feministička, lezbejska i anti-ratna aktivistkinja.

Patrijarhat i trauma

Ovaj događaj se organizuje na 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – dan koji se 30 godina obeležava kao početak akcije 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama – porodičnog i partnerskog nasilja, seksualnog zlostavljanja, silovanja, političkog i ekonomskog nasilja i svih oblika rodno zasnovane diskriminacije i obespravljenosti.