“Mladima kroz znanje mentalno zdravlje”

“Mladima kroz znanje mentalno zdravlje”

U toku je realizacija projekta “Mladima kroz znanje mentalno zdravlje” koji sprovode Savetovalište za mlade Doma zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo.
Projekom su obuhvaćeni učenici prvih razreda srednjih škola, a škole koje učestvuju su: Gimnazija “Svetozar Marković”, Srednja škola “Svetozar Miletić”, Saobraćajna škola “Pinki”, Muzičko-baletska škola i Škola za dizajn “Bogdan Šuput”
Cilj projekta je pružanje podrške adolescentima da što lakše prođu kroz adolescentsku krizu koja predstavlja poseban izazov u odrastanju. Rad je organizovan kroz interaktivne radionice kroz koje adolescenti treba da se senzibilišu i upoznaju sa razvojnim zadacima adolescencije, kao i sa faktorima rizika koji urušavaju zdravo psihološko sazrevanja.
Rad sa adolescentima, pored ostalog, podrazumeva i sticanje znanja o mentalnom sazrevanju, ohrabrivanje i razvijanje spremnosti za preduzimanje konkretnih mera u slučaju psihološke krize.