Predavanja o participacija građana u procesima donošenja odluka i kreativni aktivizam u CK13

Predavanja o participacija građana u procesima donošenja odluka i kreativni aktivizam u CK13

Omladinski centar CK13 i Bečejsko udruženje mladih (BUM) pozivaju sve zainteresovane građane na predavanje “Participacija građana u procesima donošenja odluka (primeri iz prakse BUM‐a)” na kojem će biti predstavljeni politički i strateški principi iniciranja dijaloga građana sa predstavnicima lokalnih vlasti i donosiocima odluka, i predstavljeni primeri uspešne prakse dijaloga i inovativni modeli i instituti participacije. Cilj predavanja je da doprinese domišljanju i kreiranju participativnijih modela upravljanja zajedničkim javnim dobrima za građane. Predavanje će, na temelju iskustva u radu sa lokalnim vlastima, voditi Aleksandar Đekić, predsednik Bečejskog udruženja mladih i dugogodišnji aktivista.

BUM u CK13
Predavanje će se održati u subotu od 14 časova, dok će u nedelju u isto vreme Ana Aćimov (BUM) održati predavanje pod nazivom “Umetnost aktivizma – KAKO uz taktike kreativnog aktivizma do društvene promene”. Na ovom predavanju biće predstavljeni koncept i metodologija kreativnog aktivizma kao oblika javne političke intervencije i komunikacije koji je pomognut kontekstualizovanim umetničkim jezikom i kao takav ima sposobnost pokretanja u nama kognitivnih i afektivnih istupanja iz pretpostavljenih tj. predrasudnih znanja, uverenja i pogleda kojima negiramo i potiskujemo simptome društveno-političkih i ekoloških problema i nepravdi. Na predavanju će biti predstavljeni primeri uspešne prakse iz regiona i sveta, kao i premeri rada bečejske grupe KAKO.