Beskućništvo u Srbiji danas – od negiranja do realnosti

Beskućništvo u Srbiji danas – od negiranja do realnosti

Omladinski centar CK13 poziva na tribinu “Beskućništvo u Srbiji danas – od negiranja do realnosti” na kojoj će se o problemu beskućništva govoriti iz pravno-političke, socio-ekonomske i socio-psihološke perspektive.

“Cilj nam je da se pitanje beskućništva otvori kao pitanje sve više ugroženog i nedostižnog prava na stanovanje, a koje ostaje skriveno marginalizacijom, kriminalizacijom i patologizacijom ljudi koji su bez krova nad glavom ili koji su u riziku od beskućništva.” – poručuju iz CK13.

Na tribini govore:
Marko Vasiljević (A11 – inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Beograd)

Luka Todorović (UG Patria, Novi Sad)

Ana Bilinović Rajačić (Katedra za sociologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad)

Jovana Čikić (Katedra za sociologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad)

Moderacija: Ozren Lazić (CK13, Novi Sad)

Za prisustvovanje tribini neophodno je posedovanje covid propusnice.

Beskućništvo cover (1)