Pokrenuti konkursi za kulturne i umetničke programe projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”

Pokrenuti konkursi za kulturne i umetničke programe projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”

U cilju obogaćivanja kulturnog i umetničkog programa u okviru projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” koji će biti realizovan u godini titule, tj. 2022. godine, te podsticanja uključivanja lokalne i nacionalne scene u kulturni projekat od nacionalnog značaja, od danas, pa do kraja decembra, biće raspisana četiri konkursa za ukupno osam programskih lukova projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Rok za prijavu za sve konkurse je ponedeljak, 1. februar, dok prijave za prvi konkurs, za programske lukove „Dunavsko more i „Tvrđava mira počinju danas, 1. decembra. U naredne tri nedelje biće raspisani i konkursi za programske lukove Heroine i „Seobe (8. decembra), Druga Evropa i „Kaleidoskop kulture (15. decembra), kao i Doček i „Budućnost Evrope (22. decembra), a sve informacije o propozicijama, rokovima, potrebnoj dokumentaciji i ostalim detaljima u vezi sa konkursima biće dostupne na zvaničnoj internet stranici (segment: Javni pozivi) projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.Novi Sad foto NS EPK V. Veličković1

Projekti sa kojima se aplicira na konkurse moraju u osnovi biti javni, kulturni i umetnički programi, koji su u skladu sa programskim konceptom i umetničkom vizijom „Za nove mostove”, koje je razvila Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Na konkursima mogu učestvovati: ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna lica koja obezbeđuju sredstva za obavljanje poslova i ostvarivanje ciljeva iz navedenih izvora, kao i pravna lica, udruženja i drugi pravni subjekti sa sedištem na teritoriji Republike Srbije registrovani za obavljanje delatnosti iz oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, druge nevladine organizacije iz oblasti kulture, kao i one registrovane za obavljanje naučno-obrazovne delatnosti. Predloženi projekti moraju biti realizovani na teritoriji Grada Novog Sada i „Zone 021” (opštine Irig, Beočin i Sremski Karlovci). U izuzetnim slučajevima finalni program može biti realizovan i u drugim mestima. Glavni programi i aktivnosti u okviru projekta moraju biti vidljivi i realizovani tokom 2022. godine.

Umetnički koncept projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” baziran je na osnovnim vrednostima Evropske unije, kao što su ljudska prava, multikulturalnost, interkulturni dijalog, zaštita životne sredine, kultura mira, društvena inkluzija. Povezujući ih sa istorijom, kulturom i identitetom Novog Sada definisana su četiri programska mosta, a neki od njih simbolično su nazvani po postojećim novosadskim mostovima, odnosno prema vrednostima koje grad želi da ojača i dodatno razvije u kontekstu evrointegracija. To su mostovi: „Sloboda”, „Duga”, „Nada” i „Ljubav”.

 Programski mostovi su podeljeni na specifične tematske celine, takozvane programske lukove – „Doček”, „Druga Evropa”, „Seobe”, „Tvrđava mira”, „Budućnost Evrope”, „Heroine”, „Dunavsko more” i „Kaleidoskop kulture”. Ovi lukovi će u godini titule biti prezentovani u  unapred definisanim vremenskim intervalima kroz realizaciju projekata iz Aplikacione knjige, a cilj pokrenutih konkursa je dopuna programa iz Aplikacione knjige kroz uključivanje  lokalne i nacionalne scene.

Kao deo strategije razvoja kulture Novog Sada do 2026. godine, ali i kao deo postavljenih ciljeva za pripremu godine titule, novi konkursi Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonice kulture” predstavljaju nastavak građenja „novih mostova” u kome ljudi i procesi stvaraju prostore i programe, trajne legate projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Foto: V, Veličković