Soba sećanja u Galeriji Matice srpske

Soba sećanja u Galeriji Matice srpske

U petak, 1. novembra 2019. godine u 12.00 sati u Galeriji Matice srpske, biće predstavljene nove akvizicije Soba sećanja – portreti iz kolekcije Vujičić.

Reč je o tri građanska portreta koji predstavljaju svedočanstvo kulturnog, društvenog i političkog života Srba u Mađarskoj tokom prve polovine XIX veka, a radovi su dvojice izuzetnih srpskih slikara toga doba, Pavela Đurkovića i Arsenija Teodorovića. Galerija Matice srpske je 2019. godine za svoju kolekciju otkupila dva portreta, radove Arsenija Teodorovića, dok je treći portret, rad Pavela Đurkovića, poklon Marijete Vujičić, čija je želja da ostane trag o njenom suprugu Stojanu D. Vujičiću, književniku, prevodiocu i članu Matice srpske, i njihovoj zajedničkoj posvećenosti proučavanju kulturnih veza, kao i zaštiti srpskog kulturnog nasleđa u Mađarskoj.
Prisutne će pozdraviti dr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice srpske i Marijeta Vujičić, darodavac.